Այլ ոլորտի հայտարարություններ

88 արդյունք. Էջ` 1 - 9-ից
 • Սրահի սպասարկող
 • Home Shin
 • Բարձրակարգ շինանյութի խանութ-սրահում պահանջվում է սրահի սպասարկող։ Գրաֆիկը՝ 09։00 - 20։00, հանգիստը՝ շաբաթական մեկ օր: Աշխատանքային պարտականություններ Օգնել ...
 • job.am - 21 սեպտեմբերի
 • Անասնաբուժության գծով մասնագետ
 • ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
 • Աշխատանքային պարտականություններ 1. Իրականացնել անասնաբուժության ոլորտին առնչվող հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների իրականացման կարճաժամկետ և երկարաժամկետ...
 • job.am - 20 սեպտեմբերի
 • Բուսաբուծության գծով մասնագետ
 • ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
 • Աշխատանքային պարտականություններ 1. Մասնակցել Վարչության գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, ...
 • job.am - 20 սեպտեմբերի
 • Բուսաբուծության գծով մասնագետ
 • ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
 • Աշխատանքային պարտականություններ 1. Մասնակցել բույսերի պաշտպանության պետական քաղաքականության մշակմանը, 2. Մասնակցել բույսերի կարանտին և ոչ կարանտին վնասակար օ...
 • job.am - 20 սեպտեմբերի
 • Բուսաբուծության գծով մասնագետ
 • ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
 • Աշխատանքային պարտականություններ 1. Իրականացնել բուսասանիտարիայի ոլորտում պետական քաղաքականության, բույսերի պաշտպանության նպատակային ծրագրերի մշակման աշխատանք...
 • job.am - 20 սեպտեմբերի
 • Բուսաբուծության գծով մասնագետ
 • ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
 • Աշխատանքային պարտականություններ 1. Մասնակցել բուսասանիտարիայի ոլորտում պետական քաղաքականության մշակմանը։ 2. Մասնակցել բուսասանիտարիայի ոլորտի խնդիրների քննար...
 • job.am - 20 սեպտեմբերի
 • Բուսաբուծության գծով մասնագետներ
 • ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
 • Աշխատանքային պարտականություններ 1. Իրականացնել Վարչության գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների...
 • job.am - 20 սեպտեմբերի
loading...