Information Technologies jobs at Jobspider.am

88 results: showing page 1 of 9
 • Front-end ծրագրավորող
 • Արմենիա Թրավել + Մ ՍՊԸ
 • Պարտականություններ՝ ·         Ստեղծել օգտվողների համար հարմար վեբ էջեր ·         Պահպանել եւ բարելավել Ընկերության կայքը և ծրագրերը ·         Օպտիմալացնել դի...
 • job.am - 23 May
 • Front end developer
 • Հայ-Թեք Գեթվեյ ՍՊԸ
 • At least 2 years of practical experience in front end development. Analyze requirements and work with the team members and management to create quality resul...
 • job.am - 23 May
 • PHP programmer
 • GS1 Armenia
 • Part time jobe to maintain and update GS1 Armenia php office soft and web site gs1.am. 5 years programming experience is desiarble. Salary according to skill...
 • job.am - 23 May
loading...