Sales and marketing manager

Chemicals producing company

Նկարագրություն:Աշխատանքային պարտականություններ:

RESPONSIBILITIES:

- Perform activities to attract new clients;
- Monitor and analyze markets (South Caucasus, SEEMEA countries);
- Design price proposals and models;
- Compile and submit appropriate bills for payment;
- Search and develop advanced procurement and delivery tools for goods and/ or services required for the Company;


Պահանջվող որակավորում:

REQUIRED QUALIFICATIONS:

- Fluency in English and Russian languages, one more European languages is a plus;
- University degree; 
- Reporting and business writing and negotiation skills;
- At least 2 years of experience in sales and marketing;
- Excellent communications skills, team player;
- Initiative and flexible personality;
- MS Office, search engines, communication tools;
- Good knowledge of one of the oriental languages is strongly encouraged.

REMUNERATION/ SALARY:  Negotiable, competitive salary. Bonuses.

 APPLICATION PROCEDURES:  Submit CV/Resume in Armenian, Russian or English languages by e-mail to: artashes.martirosyan@gmail.comԴիմումներն ուղարկել artashes.martirosyan@gmail.com էլ. հասցեին, նամակի վերնագրում նշելով պաշտոնի անվանումը:

Նամակում հստակ նշել, որ աշխատատեղի մասին տեղեկացել եք jobspider.am կայքից:

28 սեպտեմբերի 2018 Վաճառք, Առեվտուր
loading...